Parque Nacional Sierra de Bahoruco

… ligger precis på gränsen mot Haiti och på den minst sagt mediokra vägen flödar en gles men konstant ström av haitiska gästarbetare in i DR över dagen. Påtagligt var också att skogen, som var frodig och relativt välbevarad på DR-sidan över huvud taget inte fanns alls på den haitiska, där ett sterilt kalhygge tydligt markerade var gränsen går.

… och endemerna stod mer eller mindre som spön i backen …

… och kanske framför allt La Selles Thrush!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *