Isla Genovesa – El Barranco

Efter en natts transport rakt norrut möts vi på resans nordligaste anhalt av namn som Prince Philip’s steps och Darwin Bay … plus och annan Galapagos Fur Seal och mängder av Nazca och Red-footed Boobies (läste en uppgift om 200 000 av den senare) …

… för att inte tala om de första mötena med diverse lika små som grå men ändå olika Darwinfinkar …

… och längre norrut på ön bodde ett oöverskådligt antal Wedge-rumped Storm Petrels, vilka gav den dagaktiva, endemiska rasen av jorduggla en aldrig sinande födokälla …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *